FR Paris 75116 87 Avenue Raymond Poincaré
2006-12-01 FJ de Kermadec
https://kermadec.com/art/str-logo.png true 4100 1640
I am a professional word-wrestler. FJ de Kermadec
FJ de Kermadec de Kermadec FJ male Creative director FR I am a professional word-wrestler.
FJ de Kermadec false https://kermadec.com/art/ppl-fj.jpg 2005 2005

FJ de Kermadec

I am a professional word-wrestler.